Ваннаставне активности

ОШ Бранко Радичевић ваннаставне активности

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

             Унутар ваннаставних активности школе реализује се хорска ,ликовна,спортска и литерарна секција. 

Хорска секција

            Броји 46 чланова.Обухвата ученике од  петог до осмог разреда.Пробе хора се одржавају једном недељно.Пробе почињу упевавањем ученика и обнављањем научених песама.У току школске године ученици науче најмање десет нових песама домаћих и страних композитора.

Према потреби певају и народне и обредне песме.Поред обавезних композиција,као што су химна Св.Сави и химна Боже правде,певају се и песмезабавног карактера.Школски хор обавезно учествује на школским приредбама,као што су прослава Св.Саве и Дан школе у сарадњи са осталим секцијама унутар школе.

Поред учешћа на школским приредбама,чланови хора укључени су и у друштвени живот Витковца,певањем пригодних песама у одређеним друштвеним збивањима.Ученици радо посећују часове хора јер их музика опушта и забавља.  

Спортска секција

          Унутар школе ваннаставне активности се реализују у зависности од перида у години,с` обзиром да школа не поседује фискултурну салу,једном недељно.Броји 55 ученика од петог до осмог разреда.

Реализују се различити облици активности(секције;различити облици такмичења-појединачно,екипно;турнири...).

Врши се припрема за такмичења на нивоу града,округа,републике у свим спортским гранам:атлетика,гимнастика,мали фудбал,рукомет,кошарка,стони тенис.

Реализују се такмичења на нивоу школе-проглашење најбољег одељења-ученика.

Треба истаћи да ове године наша школа има учесника на школској олимпијади у Сремској Митровици,Александра Николића,у дисциплини бацање кугле!

Ликовна секција

Чланови ликовне секције су сви заинересовани ученици од петог до осмог разреда.Циљ рада је развијање ликовних способности ученика,љубав према ликовној и уметности уопште,стицање знања из ове области.

Ликовна секција негује ликовно стваралаштво деце,припрема изложбе уметничких радова,прати савремена ликовна кретања.