Наставници и ученици

ОШ Бранко Радичевић наставници и ученици

   

1.  НАСТАВНО ОСОБЉЕ

 

Р.бр.

Презиме и име наставника

Предмет који предаје

Одељења у којима предаје

1.

Крсмановић Драган

 

НРН

I-III

2.

Маџаревић Снежана

 

ПРН

II – IV

 

3.

Совиљ Славка

НРН

II – IV

Печеног

4.

Миливојевић Јасминка

ПРН

I-II-III-IV

Милаковац

5.

Митровић Љиљана

НРН

I-III

Печеног

6.

Павловић Марија

ПРН

II - IV

Закута

7.

Павловић Верица

ПРН

I-III

Закута

8.

Николетић Тијана

Српски језик

V;VI;VII;VIII

9.

Андрић Зорана

Енгл. језик

Милаковац, Печеног,Закута

V; VI; VII; VIII

10.

Маџаревић Дарко

 

Енгл. језик

I - III

Закута

11.

Живковић Олена

Нем. језик

V;VI;VII; VIII

12.

Петровска Гордана

Муз.култура

V;VI;VII;VIII

13.

Милуновић Јелена

Лик. култ.

V;VI;VII;VIII

14.

Мандић Биљана

Истор.Грађ.

V;VI;VII;VIII

 

15.

Стевановић Слободан

Географија

V;VI;VII;VIII

16.

Јанковић Мирјана

Физика

VI;VII;VIII

17.

Радовић Јулија

Мат.-Инф

V;VI;VII;VIII

18.

Манојловић Анита

Биол.

Ч.пр.

V;VI;VII;VIII

 

19.

Радосављевић Иван

ТИО

V;VI;VII;VIII

20.

Јовановић Љубинко

Физ. васп.

Спортске активности

V;VI;VII;VIII

21.

Антонијевић Весна

Хемија

VII;VIII

22.

Маловић Војин

Вер.н.

I;II;III;IV

23.

Тодоровић Александар

Вер.н.

I;II;III;IV

 

            2.  ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ

 

 

Р.бр.

Презиме и име

Радно место

1

Танасковић Биљана

Директор школе

2

Милојевић Јелена

Секретар школе

3

Трбовић Татјана

 

Педагог

4

Петровић Душица

Шеф рачуноводства

5

Марковић Радомир

Ложач

6

Марковић Милутин

Помоћни радник

7

Матовић Добрила

Помоћни радник

8

Педовић Косина

Помоћни радник

9

Јовановић Јуца

Помоћни радник

10

Милосављевић Славка

Помоћни радник